Base inc
Current openings

PHP Developer

Phát triển sản phẩm  ·  Base inc - HQ, Fulltime (toàn thời gian)
12,000,00018,000,000 VNĐ

JD PR & Event Executive

Kinh doanh (Sales & Marketing)  ·  Base inc - HQ, Fulltime (toàn thời gian)
7,000,00010,000,000 VNĐ

Trưởng nhóm kinh doanh

Kinh doanh (Sales & Marketing)  ·  Base inc - HQ, Fulltime (toàn thời gian)
15,000,00020,000,000 VNĐ

[HCM] Sales Representative

10,000,00020,000,000 VNĐ

Chăm sóc khách hàng

6,000,00010,000,000 VNĐ

Digital Marketing Executive

Kinh doanh (Sales & Marketing)  ·  Base inc - HQ, Fulltime (toàn thời gian)
7,000,00010,000,000 VNĐ

Chuyên Viên Kinh Doanh

10,000,00020,000,000 VNĐ

Content Marketing Executive

Kinh doanh (Sales & Marketing)  ·  Base inc - HQ, Fulltime (toàn thời gian)
7,000,00010,000,000 VNĐ

Customer Success Representative

Kinh doanh (Sales & Marketing)  ·  Base inc - HQ, Fulltime (toàn thời gian)
5,000,0007,000,000 VNĐ

Sales Representative

Kinh doanh (Sales & Marketing)  ·  Base inc - HQ, Fulltime (toàn thời gian)
10,000,00020,000,000 VNĐ

CEO Assistant

Kinh doanh (Sales & Marketing)  ·  Base inc - HQ, Fulltime (toàn thời gian)
Thỏa thuận

Product Leader / Mobile Leader / CTO

Phát triển sản phẩm  ·  Base inc - HQ, Fulltime (toàn thời gian)
Thỏa thuận

Mobile Developer (android/ iOS) ~ 700$

Phát triển sản phẩm  ·  Base inc - HQ, Fulltime (toàn thời gian)
10,000,00015,000,000 VNĐ

UI/UX Designer (html-css-javascript)

Phát triển sản phẩm  ·  Base inc - HQ, Fulltime (toàn thời gian)
12,000,00015,000,000 VNĐ

Product CTO

Phát triển sản phẩm  ·  Base inc - HQ, Fulltime (toàn thời gian)
Thỏa thuận